ROTARY NEDİR?

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

23. Şubat 1905 tarihinde kurulan ve dünya üzerindeki gönüllü hizmet kuruluşlarının ilki olan Rotary:

“Yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek ve insanlığa hizmet vermek amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi kişilerin dünya çapında örgütlendiği bir hizmet kuruluşudur.” Rotary’nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” olarak ifade edilir. Rotary, insanları, yeryüzünün neresinde yaşarlarsa yaşasınlar bu ortak hizmet ülküsü ve amaçları doğrultusunda bir araya getirir.

Her Rotary kulübü, hizmet idealini kendi kişisel, mesleki ve toplum hayatının doyurucu bir hedefi olarak kabul eden iş ve meslek sahibi kişilerden oluşur. Kulübün her üyesi, farklı bir mesleği temsil eder. Rotary bu yapılanma biçimi ile sorunlar üzerine üretilen düşüncelerin, toplumun her kesimini kavrayabilmesi ve hizmetin toplumun tüm katmanlarına yayılabilmesini amaçlar.

Her Rotaryenden, kulüpteki çalışmaları dışında, fırsat bulabildiği her yer ve yolda hizmet vermesi beklenir. Rotaryenler, işlerini yalnızca geçimlerini sağladıkları bir araç olarak değil, aynı zamanda diğer insanlara da hizmet vermelerini sağlayacak biçimde düzenlenmeleri için teşvik edilir.

Bültenlerimmiz, Projelerimiz, Toplantılarımız, Etkinliklerimiz.

Başkanlık Devir Teslim Töreni

12 Hazirna 2019 tarihinde Büyükhanlı Park Hotel’de Başkanlık Devir Teslim törenini gerçekleştirdik. Yemekli törende Guvernörümüz, Güvernör yardımcıları, Bölge sekreteri, Rotaryen, Interact, tüm dostlarımız bir aradaydık. Bu mutlu gecede bizi yanlız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

2016-2017 Dönem Kulüp Asamblesi

2016-17 Dönemi 2430. Bölge Güvernör Yardımcısı Bölge Rotaract Temsilcisi Çınar Yeşil Karahasanoğlu ve Rotaract2430 Renkli Bölge Ekibi’nin BRT ziyareti sonrasında Kulüp Asamblemizi gerçekleştirdik. Dolu dolu geçen toplantımızın ardından, Gazi Rotaract Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen bizim de içinde bulunduğumuz 2.Grup Kulüpleri; diğer adıyla nâmı değer Anadolu Aslanları ortak toplantısında kulübümüzün 570. dönemimizin ise 6. toplantısını yaptık. Hızla devam eden dönemimizde, […]

TURK

18-20 Kasım tarihlerinde Gaziantep-İpekyolu Rotaract Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen, Ankara Kızılay Rotaract Kulübü olarak sponsoru olduğumuz “Fıstık Gibi Buluşma’da ” , TURK 2016’da bizler de kulübümüzü temsilen yerlerimizi aldık. Organizasyon da emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız. On 18-20 November, we took our place as one of the organization sponsor in the “Fıstık Gibi Buluşma”, alias […]

Dönemin İlk Ocakbaşı Toplanması

  Ankara Kızılay Rotaract Kulübü olarak dönemimizin ilk ocakbaşı etkinliğini Sekreterimiz Çağlar Böke’nin ev sahipliğinde yapmış bulunmaktayız. Bol bol eğlendiğimiz, kulüp içi iletişimimizi daha da arttırdığımız ve çokça keyif aldığımız bu güzel etkinlik için Çağlar’a teşekkür ederiz. Ocakbaşımızın akabinde de Gazi Rotaract Kulübü’nün Beerpong Partisi’ne katılım gösterdik. Eğlenceli gece için de kulübü nezdinde Başkan Gürcan […]

Rotary bir anlayış ve yaşam biçimidir, toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.

Uluslararası tanışıklığı geliştirir.

Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.

İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.

İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.

Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.

Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla topluma yararlı olmalarını sağlar.

Rotaryen; İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır.

Bunun yanında her Rotaryen’den ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir. Zira siyasi ve dini görüşler kişinin yalnız kendisini ilgilendiren bir husustur.

Rotary’nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslar arası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır.

Rotary, 1915’te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek olmuş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür Organizasyonu UNESCO‘nun kurulmasına zemin hazırlamış bir organizasyondur.

 

Dörtlü Deney

Rotaryenlerin en çok kullandıkları, söyledikleri ve basılı olarak iş yerlerinde bulundurmaktan hoşlandıkları bir iş ahlakı, dünya kuralı vardır ki buna "4 - Way Test", yani "DÖRTLÜ DENEY" denir.

Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler:

 1.   GERÇEĞE UYGUN MU?
 2.   İLGİLİLERİN TUMU IÇİN ADİL Mİ?
 3.   İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLARI SAĞLAYACAK MI?
 4.   İLGİLİLERİN TUMU İÇİN YARARLI MI?

"KENDİNDEN ÖNCE HİZMET"

1989 yılı Yasama Konseyi sırasında Rotary'nin esas sloganı olarak kabul edilen, en az ve öz sözcükle ifadesini bulan bu sözü, Rotary felsefesini ve bencillik taşımayan gönüllü hizmet amacını en veciz şekilde ifade ettiği için kabul edilip onaylandı.

HİZMET VERMENİN DORT YOLU

Rotaryenler arasında sık kullanılan "Hizmet alanları" terimi Rotary'de çeşitli hizmet amaçlarının 4 ana unsurunu ifade eder. Rotary dilinde avenü olarak ifade edilen bu hizmetler şunlardır:

 1. Kulüp hizmetleri, Meslek hizmetleri, Toplum hizmetleri, Uluslararası hizmetler.

  Rotary’in resmi kuruluş sözleşmelerinde yazılı olarak bulunmamasına karşın Hizmet Avenüsü sözcüğü kavram olarak tüm Rotaryenlerce benimsenip kabul edilmiş ve Rotary faaliyetlerinin ana yollarını tanımlamak için kullanılagelmiştir.

  • – “Kulüp Hizmetleri” Rotaryenlerin kulüp fonksiyonlarını başarılı kılmak için yapılan tüm çalışmaları kapsar.
  • – “Meslek Hizmetleri” Her Rotaryenin kendi mesleğinin onuru ve yararlı kullanımı kulübün diğer üyelerine tanıtmasına imkan sağlayan bir hizmet türüdür.
  • – “Toplum Hizmetleri” Rotaryenlerin toplum yaşamını kalitesini yüceltmek için Rotaryenlerin yaptıkları hizmetler dizisini kapsar. Bu hizmetler genellikle gençliğe, yaşlıya, özürlülere ve Rotary’ye bir umut kaynağı olarak bakan kişilere sunulan hizmetlerdir.
  • – “Uluslararası Hizmetler” Rotaryenlerin uluslararası anlayış iyi niyet ve barışı geliştirmek amacıyla yaptıkları çeşitli program ve faaliyetleri kapsar. Uluslararası hizmet projeleri dünyanın çok değişik ülkelerindeki insancıl gereksinimlerinin karşılanması için üretilmiş hizmet projeleridir.

  Bir Rotaryen, Rotary’nin ana amaçları olan dört hizmet avenüsünde hizmet vermeye ederse Rotary’nin amaçları daha da büyük bir anlam kazanmış olur.

Türk Rotary Tarihi

İlk Kurulan Kulüp

 1. Ülkemizde Ilk Rotary Kulübü 1954 Yılında Ankara’da Kurulmuştur.

  1951 Ve 1952 Yılları Arasında Gazeteci Falih Rıfkı Atay, Gazeteci Ahmet Emin Yalman, Prof. Şükrü Esmer Tarafından Girişimlerde Bulunulmuş Ancak Bu Girişimler Başarılı Olmamıştır.

  1952 Yılı Içinde Oğuzhan Koraltan Tarafından Başlatılan Ikinci Girişimde Nail Avunduk Ve Doç. Dr. Mukbil Özyörük’ün Kurucu Üye Olduğu Ankara Rotary Kulübü 1954 Tarihinde Kurulmuştur.

  23 Mart 1955 Yılı Içinde Charter Alan Ankara Rotary Kulübü, Uluslararası Rotary Kayıtlarında Türkiye’nin Ilk Rotary Kulübü’dür. İlk Kulüp Başkanı Şahap Birgi’dir.

  Rıfat Bereket, İsmail Hakkı Kutbay, Kazım Taşkent, Eli Rosenthal, Hilmi Naili Barlo Bu Kulübün Kurucu Üyeleridir.

ROTARY’NİN KURULUŞU

Rotary, genç bir avukat olan Paul Harris ve 3 yakın arkadaşının 23 Şubat 1905 tarihinde yaptıkları toplantıda almış oldukları ortak kararla, çeşitli iş kollarından seçilen işadamlarının oluşturacağı bir işadamları kulübünü hayata geçirdiler. Bu toplantı aynı zamanda dünyanın ilk gönüllü hizmet kuruluşu olan Rotary’nin de doğuşudur.