Başkanlık Devir Teslim Töreni

12 Hazirna 2019 tarihinde Büyükhanlı Park Hotel’de Başkanlık Devir Teslim törenini gerçekleştirdik. Yemekli törende Guvernörümüz, Güvernör yardımcıları, Bölge sekreteri, Rotaryen, Interact, tüm dostlarımız bir aradaydık. Bu mutlu gecede bizi yanlız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

2016-2017 Dönem Kulüp Asamblesi

2016-17 Dönemi 2430. Bölge Güvernör Yardımcısı Bölge Rotaract Temsilcisi Çınar Yeşil Karahasanoğlu ve Rotaract2430 Renkli Bölge Ekibi’nin BRT ziyareti sonrasında Kulüp Asamblemizi gerçekleştirdik. Dolu dolu geçen toplantımızın ardından, Gazi Rotaract Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen bizim de içinde bulunduğumuz 2.Grup Kulüpleri; diğer adıyla nâmı değer Anadolu Aslanları ortak toplantısında kulübümüzün 570. dönemimizin ise 6. toplantısını yaptık.

Hızla devam eden dönemimizde, hizmetlerimizin dünya üzerinde ulaşmadığı yer, dokunmadığı yürek kalmasın dileğiyle.. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler!

asam

We executed our terms’ club assembly after the visitation of 2430th District Rotaract Representative Çınar Yeşil Karahasanoğlu who is Assistant Governor as well with her Colourful District Team. Later on, we joined to our group clubs’ in other words Anatolian Lions’s mutual meeting which was arranged by Rotaract Club of Gazi and also we completed our clubs’ 570th, our terms’ 6th meeting in there.
While our term was rolling on rapidly, our only hope is; there will be no places left that our services have not reached and touched… We thank you to all who contributed the organization!

asamb

Мы провели совета клуба с нашими условиями “после презентации дистрикт 2430 районного Ротаракт Представитель Чынар Йешил Карахасаноглу, который является помощником губернатора, а также с ее окружной яркой команды .А патом , мы присоединились к нашей группе клубов “другими словами взаимного встреча Анатолийских леви , который был организован Ротаракт клуба Гази, а также мы завершили наших клубных”, 6-е 570-м встреча с нашими условиями “там.
В то время как наш термин каталась на быстро, наша единственная надежда; не будет никаких место не осталось, что наши услуги не достигли и коснулись. Мы благодарим всех, кто внес вклад в организацию!

TURK

18-20 Kasım tarihlerinde Gaziantep-İpekyolu Rotaract Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen, Ankara Kızılay Rotaract Kulübü olarak sponsoru olduğumuz “Fıstık Gibi Buluşma’da ” , TURK 2016’da bizler de kulübümüzü temsilen yerlerimizi aldık. Organizasyon da emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız.

On 18-20 November, we took our place as one of the organization sponsor in the “Fıstık Gibi Buluşma”, alias TURK 2016; which was hosted by Rotaract Club of Gaziantep İpekyolu. We would like to thank profundly to those who contributed the organization.

Мы Кызылай Ротаракт Клуба мы спонсировали и взяли нашего место в “Фыстык Гиби Булушма” , другой имя ТУРК 2016. Мы хотели бы поблогодарит Ротаракт Клуба Газиантеп Ипекйлу для организовали такую прекрасный событие.

turk

Dönemin İlk Ocakbaşı Toplanması

 

Ankara Kızılay Rotaract Kulübü olarak dönemimizin ilk ocakbaşı etkinliğini Sekreterimiz Çağlar Böke’nin ev sahipliğinde yapmış bulunmaktayız. Bol bol eğlendiğimiz, kulüp içi iletişimimizi daha da arttırdığımız ve çokça keyif aldığımız bu güzel etkinlik için Çağlar’a teşekkür ederiz. Ocakbaşımızın akabinde de Gazi Rotaract Kulübü’nün Beerpong Partisi’ne katılım gösterdik. Eğlenceli gece için de kulübü nezdinde Başkan Gürcan Paracıklı’ya en derin teşekkürlerimizi sunarız.

ocak

As Rotaract Club of Ankara Kızılay we arranged our terms’ 1st traditional house meeting activity which was hosted by term Secretary Çağlar Böke. We would like to thank Çağlar for this beautiful event that we have enjoyed a lot, we have further enhanced our communication within the club and took pleasure in being there. We also attended Rotaract Club of Gazi’s Beer Pong Party after our traditional house meeting. We present our thanks to Rotaract Club of Gazi’s President Gürcan Paracıklı in care of his club for this entertaining organization.